logo

Friday 26th of August 2016

Home วิสัยทัศน์ พันธะกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 04:46 น.

วิสัยทัศน์

เครือข่ายบริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพและมาตราฐาน บริการดุจญาติมิตร

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
  2. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการดำเนินงาน
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
  4. พัฒนาระบบสื่อสารและการประสานงานที่มีคุณภาพ
  5. สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตตกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่
  6. พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการถ่ายทอดความรู้อย่างถูกต้อง
  7. พัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน/อปท.ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ
  8. สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

เป้าหมาย

ศุนย์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพได้มาตราฐาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 07:00 น.
 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: xoops hosting postgresql table Valid XHTML and CSS.