Menu
ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลมหาสารคาม “ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ” ทำดีตามรอยพ่อ พร้อมรับ Re-Accreditation HA ทำดีตามรอยพ่อ พร้อมรับ Re-Accreditation HA โรงพยาบาลมหาสารคาม ทำดีตามรอยพ่อ พร้อมรับ Re-Accreditation HA ครั้งที่ 2 ในเดือน มิถุนายน 2560 ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล และการบริการไ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล และการบริการไ ประกาส ขณะนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้แก้ไขระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ ให้ใช้การได้ตามปกติ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล และการบริการได้ที่หมายเลข ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย จัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย จัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดบริการทุกวัน เชิญมาทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ ที่คลินิกภูมิแพ้ หู คอ เชิญมาทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ ที่คลินิกภูมิแพ้ หู คอ ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 น.-12.00 น. โทร.043-740993 ต่อ 169 ขอเชิญร่วม ขอเชิญร่วม บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อัตลักษณ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม อัตลักษณ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ บริจาคอวัยวะแก่เพื่อมนุษย์ คือที่สุดแห่งหารให้ บริจาคอวัยวะแก่เพื่อมนุษย์ คือที่สุดแห่งหารให้ ขอเชิญบริจาคอวัยวะ โทร.081-965-431

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2494 - พ.ศ.2496


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์วุทธิ โพธิสุนทร

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2496 - พ.ศ.2498


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์วิสิษฐ์ สุวรรณิก

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2498 - พ.ศ.2500


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์สุพัฒก์ ตระกูลดิษฐ์

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2500 - พ.ศ.2516


ชื่อ - สกุล : แพทย์หญิงชูศรี โพธิสุนทร

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2516 - พ.ศ.2532


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์สมศักดิ์ ธันวารชร

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2532 - พ.ศ.2536


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์มงคล เชฏฐากุล

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2536 - พ.ศ.2537


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2537 - พ.ศ.2542


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์ชาย ธีระสุต

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2542 - พ.ศ.2545


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์วิชิต ว่องสัธนพงษ์

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550


ชื่อ - สกุล : แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ นาคะพงษ์

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2552 - พ.ศ.2558


ชื่อ - สกุล : นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร

ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

จาก พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6