Menu
ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลมหาสารคาม ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลมหาสารคาม “ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ” ทำดีตามรอยพ่อ พร้อมรับ Re-Accreditation HA ทำดีตามรอยพ่อ พร้อมรับ Re-Accreditation HA โรงพยาบาลมหาสารคาม ทำดีตามรอยพ่อ พร้อมรับ Re-Accreditation HA ครั้งที่ 2 ในเดือน มิถุนายน 2560 ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล และการบริการไ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล และการบริการไ ประกาส ขณะนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้แก้ไขระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ ให้ใช้การได้ตามปกติ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล และการบริการได้ที่หมายเลข ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย จัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย จัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดบริการทุกวัน เชิญมาทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ ที่คลินิกภูมิแพ้ หู คอ เชิญมาทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ ที่คลินิกภูมิแพ้ หู คอ ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 น.-12.00 น. โทร.043-740993 ต่อ 169 ขอเชิญร่วม ขอเชิญร่วม บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อัตลักษณ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม อัตลักษณ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ บริจาคอวัยวะแก่เพื่อมนุษย์ คือที่สุดแห่งหารให้ บริจาคอวัยวะแก่เพื่อมนุษย์ คือที่สุดแห่งหารให้ ขอเชิญบริจาคอวัยวะ โทร.081-965-431

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์สุรกิจ ยศพล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์พรชัย พัวรัตนอรุณกร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการคลัง

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : --
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ
นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6