Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : นายแพทย์พรชัย พัวรัตนอรุณกร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการคลัง

คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
 
 


ชื่อ-สกุล : --
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6