Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 Untitled Document ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง
 ข่าวกิจกรรม
 แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลมหาสารคาม
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 23/03/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระบบน้ำ RO 22/03/2018
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 60 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16/03/2018
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/03/2018
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนงบประมาณ ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ 12/03/2018
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12/03/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05/03/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (Patient) 05/03/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจ้าง) 28/02/2018
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยน้ำเกลือ 28/02/2018

แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

 ข่าวประกวดราคา/ข่าวรับสมัครงาน
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดกรองเม็ดเลือดขาวในเม้ดเลือดแดง จำนวน 2,400 เซ็ท 23/03/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดติดตามสัญญาณชีพ (Patient) 22/03/2018
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยา 19/03/2018
 รายงานขอจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงศูนย์แพทย์แผนไทยจัมปาศรี 16/03/2018
 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2018
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ 08/03/2018
 ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรืการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 06/03/2018
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 05/03/2018
 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาตรวจ NAT จำนวน 3,500 เทสต์ 02/03/2018
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องยิงเลเซอร์ต้อกระจกหลังผ่าตัดและเลเซอร์ต้อหิน 27/02/2018
ชื่อเรื่อง
 วันที่ประกาศ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม 23/02/2018
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/02/2018
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 16/02/2018
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พกส. โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/02/2018
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคามจำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 07/02/2018
 ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 29/01/2018
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19/01/2018
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11/01/2018
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ 03/01/2018
 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13/09/2017
 สื่อประชาสัมพันธ์
 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4