Menu
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมต่อต้านการทุจริต บริจาคอวัยวะ บริจาคอวัยวะ ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคอวัยวะ

 อัลบั้มภาพกิจกรรม
 ศูนย์ความรู้
 บริการ
 บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสูตินรีเวช ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ จักษุแพทย์ แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก และรังสีแพทย์ อาทิการบริการ เช่น

 CT-Scan ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ทันสมัย รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-740995-6 ต่อ 193
 บริการคลินิกนอกเวลาราชการ
โดยแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรกรรม สาขาศัลยกรรม สาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ สาขาศัลยกรรมกระดูก ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-740993-6
 กลุ่มงานทันตกรรม
ยิ้มสดใส ใส่ใจบริการ ให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุด ให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-740993-6 ต่อ 160
 บริการตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
โดยแพทย์เฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-740993-6 ต่อ 132
 งานพยาธิวิทยา
บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และเป็นห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15184 ระดับ "The Best" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-740993-6
 บริการถ่ายภาพจอประสาทตา
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อวินิจฉัยอาการเบาหวานที่จอประสาทตาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-740993-6
 บริการฟอกไตรด้วยเครื่อง Hemodyalisis
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-740993-6 ต่อ 155
 หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาสารคาม
วดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ พบเห็นอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669


 ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสาราคาม

 ระบบสารสนเทศ
 Facebook fanpage
 พยากรณ์อากาศประจำวัน
 ลิงค์ภายนอก
 สถิติเข้าเว็บไซต์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6