Menu

รพ.มหาสารคาม ร่วมประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รพ.มหาสารคาม ร่วมประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

(20-3-2560) ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันราชสมภพ  2 เมษายน 2560  โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประเพณีในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวคิดที่สอดแทรกด้วยหลักธรรม จากมหาชาติเวสสันดรชาดก มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ หลักธรรมทางพระ พุทธศาสนา ในระดับที่สูงขึ้นตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย

 วันที่ประกาศ 20/03/2017  เขียนโดย งาน

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4