Menu

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรม“สืบสานประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัววันครอบครัวชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม”
โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรม“สืบสานประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัววันครอบครัวชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม”

 

 

(12-4-2560) นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัววันครอบครัวชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม”  ณ บริเวณหน้าอาคารข้างอาคาร 60 ปี  โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคามกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม

นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ประเพณีสงกรานต์ เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมไทย ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี นอกจากนี้พี่น้องชาวไทยได้ใช้ช่วงเวลานี้เป็นเวลาแห่งครอบครัว สานความผูกพันที่มีต่อกันทั้งในครอบครัวให้แน่นแฟ้น ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัววันครอบครัวชาวโรงพยาบาล  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และสานสัมพันธ์ชาวเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลมหาสารคาม

สำหรับกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้   ประกอบด้วยบุคลากรทั้งในโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายสุขภาพในเขตอำเภอเมือง อาทิ กลุ่มพี่น้อง อสม. กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน 30 ชุมชน โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ พิธีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประกวดแต่งกายด้วยผ้าขาวม้าที่เน้นโชว์ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์และการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน สังคม

 วันที่ประกาศ 12/04/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4