Menu

ศิษย์เก่าผดุงนารี-สารคามพิทฯ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเคลื่อนที่แก่ รพ.มหาสารคาม
ศิษย์เก่าผดุงนารี-สารคามพิทฯ มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเคลื่อนที่แก่ รพ.มหาสารคาม

 

(17-4-2560) ที่ห้องบอลลูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ากว่า 100,000 บาท จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนผดุงนารี-โรงเรียนสารคามพิทยาคม ในงานสานสัมพันธ์วันบูชาครู ผดุงนารี-สารคามพิท 13 ครั้งที่ 12

 วันที่ประกาศ 19/04/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4