Menu

คุณเทพฤทธ์ มโนเสงี่ยม บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกระบบดิจิตอล BW-20 และที่วัดส่วนสูงมีฐานเหยียบพร้อมคานแตะศีรษะ มูลค่า 13,000 บาท แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม
คุณเทพฤทธ์ มโนเสงี่ยม บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกระบบดิจิตอล BW-20 และที่วัดส่วนสูงมีฐานเหยียบพร้อมคานแตะศีรษะ มูลค่า 13,000 บาท แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

(18-4-2560) ที่ห้องคลินิกพิเศษเด็ก ชั้น 1 อาคารสูติกรรม คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันรับมอบเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกระบบดิจิตอล BW-20 แลที่วัดส่วนสูงมีฐานเหยียบพร้อมคานแตะศีรษะ มูลค่า 13,000 บาท  จากคุณเทพฤทธ์ มโนเสงี่ยม ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ 

 วันที่ประกาศ 19/04/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4