Menu

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมที่เจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคาม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมที่เจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

(19-4-2560) นางสาวเกวลี เลขาภิสิทธ์ ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบผ้าห่มให้ผู้ประกันตน ในโครงการประกันสังคมที่เจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางทัศนีพร ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้การต้อนรับ และพาคณะตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมจำนวน 14 ราย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งทำให้ผู้ประกันตนมีความมั่นใจในการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมมากขึ้นอีกด้วย

 วันที่ประกาศ 19/04/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4