Menu

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันของคนทำงานในองค์กร (Happinometer)
 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันของคนทำงานในองค์กร (Happinometer)

 

  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันของคนทำงานในองค์กร (Happinometer)

         โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ http://happinometer.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนาย 2560

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่านทุกตำแหน่ง (ยกเว้นพนักงานรายวัน)  เข้าไปตอบแบบสำรวจของโรงพยาบาล

ดังกล่าว

 

 วันที่ประกาศ 21/04/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4