Menu

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ที่วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมประกอบพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ต่อจากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ลานพระราชวังดุสิต ขณะที่จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีฯ ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง

……………..

ภาพ- งานประชาสัมพันธ์ รพ.มหาสารคาม / ข่าว -ส.ปชส.มหาสารคาม 

 วันที่ประกาศ 24/05/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4