Menu

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

 

 

         (23-5-2560) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม แก่ประชาชนฟรี โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางนิศากร  นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมแสดงความอาลัย และยืนสงบนิ่ง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากนั้น เปิดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัดและอำเภอ กว่า 50 หน่วยงาน เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล พร้อมบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน รวมถึงบริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ยังได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชน มอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคจากสำนักงานคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามด้วย

 

 วันที่ประกาศ 24/05/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4