Menu

รพ.มหาสารคามร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่จังหวัดมหาสารคาม
รพ.มหาสารคามร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่จังหวัดมหาสารคาม

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี  เป็นผู้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบให้กับนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระดับชั้นอนุบาลจำนวน 30 คน ระดับประถมศึกษาจำนวน 91 คน รวมจำนวน 121 คน  และออกร้านอาหารพระราชทานแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ข้าราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนตำบลท่าตูม ร่วมในพิธีด้วยความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และในโอกาสนี้นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ยังได้นำหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อไว้บริการผู้เข้าร่วมพิธีหากมีเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

จากนั้น เวลา 13.00 น. พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานและคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน มอบให้แก่นักเรียน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงใหญ่  โดยอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานให้นักเรียน โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ระดับชั้นอนุบาลจำนวน 27 คน ระดับประถมศึกษาจำนวน 119 คน รวมจำนวน 146 คน  โรงเรียนบ้านโคกยาว ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระดับชั้นอนุบาล 24 คน ระดับประถมศึกษา 70 คน รวมจำนวน 94 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม ระดับปฐมวัยจำนวน 65 คน

 

 วันที่ประกาศ 13/07/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4