Menu

รพ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ร่วมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
รพ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ร่วมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

(14-7-60) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 และนายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาสารคาม และตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2560 โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันออกกำลังกายยืดเหยียดภายใต้แนวคิด “ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ”

  นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า การตรวจราชการที่จังหวัดมหาสารคาม ได้เรียนรู้กระบวนการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ การบริการ การควบคุมป้องกันโรค มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถผสานงานจนเกิดโครงการและผลลัพธ์ที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดหรือแบบอย่างแก่โรงพยาบาลอื่น ๆ ได้ ถือเป็นจังหวัดที่มีการทำงานอย่างเข้มแข็งอย่างน่าจับตามองในเขตสุขภาพที่ 7

ภาพ/ข่าว  งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมหาสารคาม

 วันที่ประกาศ 14/07/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4