Menu

โรงพยาบาลมหาสารคาม ต้อนรับคณะนักวิ่ง-ปั่น ในโครงการ “3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค” พร้อมร่วมบริจาคเงินร่วมเป็นจำนวนเงิน 126,934 บาท
โรงพยาบาลมหาสารคาม ต้อนรับคณะนักวิ่ง-ปั่น ในโครงการ “3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค” พร้อมร่วมบริจาคเงินร่วมเป็นจำนวนเงิน 126,934 บาท

 

บรรยากาศการวิ่ง-ปั่น ในโครงการ “3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค” ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ได้ร่วมกันทำความดีโดยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทางการวิ่ง-ปั่น เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับผู้ป่วย ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งการสร้างอาคารสำหรับผู้ป่วยยากไร้ ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละสถาบัน

 


โดยในเส้นทางสายอีสาน จะเป็นการวิ่งสลับปั่น โดยเจ้าภาพ คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินบริจาคสมทบโครงการฯ ก่อสร้างศูนย์การแพทย์สำหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้นออกวิ่ง-ปั่น พร้อมกันที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ผ่าน จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม อ.บ้านไผ่ เข้าสู่จังหวัดขอนแก่น และสิ้นสุดที่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560


สำหรับในวันนี้เป็นการวิ่ง-ปั่น ในวันที่ 6 โดยการวิ่งเริ่มปล่อยตัวจาก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อช่วงเช้า มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีประชาชนมาให้กำลังใจนักวิ่งท่ามกลางสายฝน และให้กำลังใจ ณ จุดพักนักวิ่ง บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ ก็มีนักร้อง พิธีกรและนักแสดง อาทิ โรส ศิรินทร์ทิพย์ ก๊อตจิ เทยเที่ยวไทย และนักแสดงรุ่นใหม่จากค่ายแกรมมี่

ในโอกาสนี้โรงพยาบาลมหาสารคามได้บริจาคเงินร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 126,934 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้กับขบวนนักวิ่ง นักปั่นที่ผ่านในเส้นทาง หรือร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-009595 พร้อมเพย์ เลขที่ 09930 00268 05 9 ชื่อบัญชี : 3 สถาบันแพทย์ วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ / 3gether : Run & Ride for Life

 

 วันที่ประกาศ 27/07/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4