Menu

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนนนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนนนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 

ที่บริเวณหอนาฬิกา ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม นำพี่น้องชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนนนครสวรรค์ เริ่มต้นจากหน้าโรงพยาบาลมหาสารคามมหาสารคาม จนถึงบริเวณวงเวียนรอบหอนาฬิกา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวมหาสารคาม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น และสร้างความก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

 

 วันที่ประกาศ 12/08/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4