Menu

รพ.มหาสารคามร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
รพ.มหาสารคามร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 

ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการระ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนำประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยศาสนาพุทธ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ศาสนาอิสลาม พิธีสวดดูอาร์ขอพร และศาสนาคริสต์ พิธีอธิษฐานภาวนา จากนั้นนำพสกนิกรชาวมหาสารคาม ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 วันที่ประกาศ 12/08/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4