Menu

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

(12-8-2560) ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ ของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทำให้ข้าราชการ และประชาชนชาวเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจแสดงความรัก ความเทิดทูน ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  อย่างพร้อมเพรียง

 

 วันที่ประกาศ 12/08/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4