Menu

คณะผู้วิจัยโรงพยาบาลมหาสารคามร่วมการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2560 "สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0
คณะผู้วิจัยโรงพยาบาลมหาสารคามร่วมการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2560

 

(6-9-2560) เซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุดรธานี นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2560  "สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560

 

 

 วันที่ประกาศ 08/09/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4