Menu

สปสช.เขต 7 จับมือ รพ.มหาสารคาม เสริมศักยภาพบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก
สปสช.เขต 7 จับมือ รพ.มหาสารคาม เสริมศักยภาพบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก

 

 

นายแพทย์พรชัย พัวรัตนอรุณกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการคลัง เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการและการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมชักในเด็ก ณ ห้องประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม


การอบรมครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก เพื่อเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความสนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 

 วันที่ประกาศ 14/09/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4