Menu

พลโทธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯและคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย เยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
พลโทธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯและคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย เยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม

 

    ที่ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุรกิจ  ยศพล  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในนามของโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับ พลโทธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ซึ่งได้เดินทางมาจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 58 ราย และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 25 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 83 คน โดยเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ที่บาดเจ็บพิการจากการรบป้องกันประเทศชาติ รวมทั้ง ข้าราชการครู ที่ถูกทำร้ายจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิม และเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสมาชิกด้านความเป็นอยู่ ฟื้นฟูสภาพความพิการและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นครั้งที่ 4 แล้ว

 

                    สำหรับการเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยได้จัดให้มีทีมแพทย์ พยาบาล มาทำการตรวจสภาพความพิการ, ตรวจสภาพขาเทียม, การมอบเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการ, และการรับคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ในเรื่องต่างๆ แก่เหล่าสมาชิก นอกจากนี้ ได้แนะนำการฝึกอาชีพ ให้แก่สมาชิกสำหรับนำความรู้ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย

 วันที่ประกาศ 14/09/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4