Menu

ผอ.รพ.มหาสารคามร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่รองรับการติดตั้งเครื่องเอกซ์เรย์ตรวจค้นบุคคลและสิ่งของ และอำนวยความสะดวกประชาชน รวมถึงผู้มาติดต่อราชการที่เรือนจำมหาสารคาม
ผอ.รพ.มหาสารคามร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่รองรับการติดตั้งเครื่องเอกซ์เรย์ตรวจค้นบุคคลและสิ่งของ และอำนวยความสะดวกประชาชน รวมถึงผู้มาติดต่อราชการที่เรือนจำมหาสารคาม

 

(27-09-60) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิด “อาคารพระอาจารย์สุริยันต์ โฆปัญโญ” ซึ่งจะใช้เป็นอาคารสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเอกซ์เรย์ เพื่อตรวจค้น บุคคลและสิ่งของที่จะเข้า-ออกยังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งอาคารดังกล่าวก่อสร้างด้วยเงินบริจาค 1.6 ล้านบาทโดย พระครูภาวนาชยานุสิฐ วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคาม และผู้มีจิตศรัทธา

นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า อาคารพระอาจารย์สุริยันต์ โฆปัญโญ” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 8-/- 20 เมตร ก่อสร้างด้วยเงินบริจาค โดยพระครูภาวนาชยานุสิฐ หรือพระอาจารย์สุริยันต์ โฆปัญโญ วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคามจำนวน 1,167,000 บาท และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 500,000 บาท รวมมูลค่าก่อสร้าง 1,667,000 บาท เป็นอาคารที่จะใช้สำหรับ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเอกซ์เรย์ เพื่อตรวจค้น บุคคลและสิ่งของที่จะเข้า-ออกยังเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่ภายในอาคารส่วนหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและหน่วยงานที่มาติดต่อราชการ เช่น ตำรวจ ทนายความ และญาติของผู้ต้องขังเป็นต้น ปัจจุบัน เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 84 คน ดูแลผู้ต้องขังชายหญิง รวมทั้งสิ้น 1,803 คน

.....ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 วันที่ประกาศ 27/09/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4