Menu

รพ.มหาสารคามจัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “ด้วยรักและคิดถึง”
รพ.มหาสารคามจัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “ด้วยรักและคิดถึง”

 

(28-9-2560) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “ด้วยรักและคิดถึง” เพื่อแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 9  คน โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวแสดงมุฑิตาจิต และมอบของที่ระลึก ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานเพื่อประชาชน

การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ  การับชมวีดิทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ  และล้อมวงร่วมกันร้องเพลงในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

 วันที่ประกาศ 29/09/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4