Menu

เฮลั่น!!!...รพ.มหาสารคาม ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 2
เฮลั่น!!!...รพ.มหาสารคาม ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 2

 

(24-11-2560) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรับฟังสรุปผลการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 2  จากคณะผู้เยี่ยมสำรวจสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. โดยมีนพ.สมจิตต์  ชี้เจริญ  หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ  เป็นผู้กล่าวสรุปผลการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้ ซึ่งได้ชื่นชมการดำเนินงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาลมหาสารคามในหลายประเด็น พร้อมทั้งได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนา และได้ประการผลว่า “โรงพยาบาลมหาสารคามผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 2 แบบไม่มีเงื่อนไข”

 

 วันที่ประกาศ 24/11/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4