Menu

รพ.ศรีนครินทร์ ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม จัดโครงการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนสัญจร
รพ.ศรีนครินทร์ ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม จัดโครงการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนสัญจร

 

 

        ที่ห้องผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน สัญจรจังหวัดมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง อายุรแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร โดยมีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการและทำการตรวจจำนวน 40 คน

        นายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยฝ่ายทุติยภูมิและตติยภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น   เป็นเทคนิคพิเศษสำหรับการตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ซึ่งรวมถึงหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น โดยการใช้กล้องส่องที่มีลักษณะยาว เล็ก และโค้งงอได้ มีกล้องวิดีโอขนาดเล็กและหลอดไฟอยู่ที่ส่วนปลาย ซึ่งแพทย์จะสามารถขยับกล้องเพื่อให้เข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัย และทำการตรวจสอบผนังของระบบทางเดินอาหารส่วนต้น โดยภาพที่กล้องบันทึกได้จะปรากฏบนจอโทรทัศน์ ให้คุณภาพความคมชัดสูง ชัดเจน และมองเห็นรายละเอียดได้ ในหลายๆ กรณี การตรวจสอบด้วยการส่องกล้องจะให้ความแม่นยำมากกว่าการเอกซเรย์

สำหรับการส่องกล้องกระเพาะอาหารสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกรณีผู้ป่วยมีอาการบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนบน เช่น ปวดท้อง  คลื่นไส้และอาเจียนเป็นประจำ  อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอกเรื้อรัง  กลืนอาหารลำบากหรือกลืนแล้วรู้สึกเจ็บ เป็นต้น โดยจะช่วยให้แพทย์สามารถยืนยันอาการของผู้ป่วยหลังจากการวินิจฉัยเบื้องต้นให้แน่ใจ เพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วยต่อไป

 วันที่ประกาศ 04/12/2017  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4