Menu

โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดกิจกรรมคลินิคเช็คสุขภาพการเงินบุคลากร ชวนบุคลากรโรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถขอรับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ด้วยดอกเบี้ยต่ำ
โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดกิจกรรมคลินิคเช็คสุขภาพการเงินบุคลากร ชวนบุคลากรโรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถขอรับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ด้วยดอกเบี้ยต่ำ

 

  (12-1-2561) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล นายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านทุติยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคลินิคเช็คสุขภาพการเงินบุคลากร เพิ่มระดับความสุขในมิติ Happy Money เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ได้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กรคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  โดยทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาสารคาม มีบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วม

นายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นการสนับสนุนการเพิ่มระดับความสุขในมิติ Happy Money  โรงพยาบาลมหาสารคามจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาให้ความรู้ด้านการเงินและสนับสนับให้บุคลากรโรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถขอรับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อรถใหม่ สินเชื่อรถมือสอง สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบื้ยต่ำเป็นต้น

 วันที่ประกาศ 12/01/2018  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4