Menu

Healthy Meeting 004
Healthy Meeting 004

 

Healthy Meeting

The Third International Conference on Health 2018

All for Healthy Kids, Smart Kids

น้ำแอปเปิ้ล 100% 1 กล่อง                   พลังงาน 100 กิโลแคลอรี่

แคนตาลูป 110  กรัม                            พลังงาน 27 กิโลแคลอรี่

สาคูไส้หมู 2 ชิ้น                                   พลังงาน  32  กิโลแคลอรี่

ให้พลังงานทั้งหมด 159 กิโลแคลอรี่

ถ้าต้องการเผาผลาญพลังงานนี้ให้หมด

1.ต้องวิ่งประมาณ 2.7 กิโลเมตร

 วันที่ประกาศ 10/08/2018  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4