Menu

รพ.มหาสารคาม ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เตรียมพร้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
รพ.มหาสารคาม ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เตรียมพร้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

 

(28-8-2561) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป้นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แก่ประชาชนที่มารับบริการ  ซึ่งผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน

 วันที่ประกาศ 30/08/2018  เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4