Menu


ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย จำนวน 35 รายการ
เนื้อหา :

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 14/03/2017
Back to Top