Menu


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 700 KVA
เนื้อหา :

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 08/06/2017
Back to Top