Menu


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขหลังเดิม ให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง
เนื้อหา :

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 04/12/2017
Back to Top