Menu


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคารสำนักงานสาธารณสุขหลังเดิม ให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เนื้อหา :

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 13/12/2017
Back to Top