Menu


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เนื้อหา :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 12/09/2018
Back to Top