Menu


ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (PLASTER TRANSPOR 4"x10YD )
เนื้อหา :

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (PLASTER TRANSPOR 4"x10YD )

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 13/09/2018
Back to Top