Menu


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เนื้อหา :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติ  และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ตามประกาศที่แนบนี้

         ขอให้มารายงานตัวที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ในวันที่  15  กันยายน  2559   ณ  ห้องประชุมมันเภา  เวลา  08.30  น. เป็นต้นไป

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วไป

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : admin
วันที่ประกาศ : 14/09/2016
Back to Top