Menu


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เนื้อหา :

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ : 16/06/2017
Back to Top