Menu


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการโรงพยาบาลมหาสารคาม
เนื้อหา :

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ประกาศ : 29/06/2017
Back to Top