Menu


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ
เนื้อหา :

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : Admin
วันที่ประกาศ : 07/08/2017
Back to Top