Menu


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม
เนื้อหา :

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม

เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันที่และเวลา ตามเอกสารแนบประกาศ

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : Admin
วันที่ประกาศ : 28/08/2017
Back to Top