.+:+:+:โรงพยาบาลมหาสารคามยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม :+:+:+.
Menu


ประกาศ เลื่อนการประเมินสรรถนะ ข้อที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป
เนื้อหา :

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง เลื่อนวันประเมินสมรรถนะข้อที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : admin
วันที่ประกาศ : 28/06/2018
Back to Top