Menu


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อ น้ำนาตรวจ CD4 จำนวน 78 กล่อง
เนื้อหา :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส 2561 โครงการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ CD4 จำนวน 78 กล่อง

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ่ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 26/12/2017
Back to Top