Menu


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ
เนื้อหา :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อประจำปี 2561 โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ 6 รายการ

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 26/12/2017
Back to Top