Menu


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่องเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ (ถุงมือ)
เนื้อหา :

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่องเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ (ถุงมือ)

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 13/06/2018
Back to Top