Menu


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง
เนื้อหา :

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

แนบไฟล์ : ดาวโหลดไฟล์
โดย : ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม
วันที่ประกาศ : 29/08/2018
Back to Top