Menu
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • รพ.มหาสารคาม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560 รพ.มหาสารคาม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560
  รพ.มหาสารคาม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 22/07/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 •     คุณจำเนียร โพยมฤทธิ์ พร้อมครอบครัวสายสกุล แซ่อึ้ง ประทับใจทีมผ่าตัด รพ.มหาสารคาม บริจาคชุดกล้องผ่าตัดระบบวีดีทัศน์ มูลค่า 3,500,000 บาท คุณจำเนียร โพยมฤทธิ์ พร้อมครอบครัวสายสกุล แซ่อึ้ง ประทับใจทีมผ่าตัด รพ.มหาสารคาม บริจาคชุดกล้องผ่าตัดระบบวีดีทัศน์ มูลค่า 3,500,000 บาท
  คุณจำเนียร โพยมฤทธิ์ พร้อมครอบครัวสายสกุล แซ่อึ้ง ประทับใจทีมผ่าตัด รพ.มหาสารคาม บริจาคชุดกล้องผ่าตัดระบบวีดีทัศน์ มูลค่า 3,500,000 บาท
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 19/07/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคาม จับมือคณะแพทยศาสตร์ มมส. ผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รพ.มหาสารคาม จับมือคณะแพทยศาสตร์ มมส. ผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  รพ.มหาสารคาม จับมือคณะแพทยศาสตร์ มมส. ผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 18/07/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ร่วมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560    รพ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ร่วมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  รพ.มหาสารคาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ร่วมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 14/07/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคามร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่จังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคามร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่จังหวัดมหาสารคาม
  รพ.มหาสารคามร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน มอบแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่จังหวัดมหาสารคาม
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 13/07/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • อำเภอเมืองมหาสารคามมุ่งพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) อำเภอเมืองมหาสารคามมุ่งพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
  อำเภอเมืองมหาสารคาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลมหาสารคาม สาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายระดับอำเภอในการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 06/07/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคามร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. รพ.มหาสารคามร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.
  รพ.มหาสารคามร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 06/07/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคาม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร” รพ.มหาสารคาม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”
  รพ.มหาสารคาม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร”
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 30/06/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาระบบเวชกรรมสังคมและเครือข่าย รพ.มหาสารคามจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม และการประกวดอาหารรักษ์ไต ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาระบบเวชกรรมสังคมและเครือข่าย รพ.มหาสารคามจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม และการประกวดอาหารรักษ์ไต
  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคีร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาระบบเวชกรรมสังคมและเครือข่าย รพ.มหาสารคามจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม และการประกวดอาหารรักษ์ไต
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 30/06/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมงานสัมมนาเรื่อง สืบสานพระราชปณิธานคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่า รักบ้านเมือง มีความจงรักภักดี ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา นำชาติสู่ความสงบสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมงานสัมมนาเรื่อง สืบสานพระราชปณิธานคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่า รักบ้านเมือง มีความจงรักภักดี ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา นำชาติสู่ความสงบสุข
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมงานสัมมนาเรื่อง สืบสานพระราชปณิธานคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่า รักบ้านเมือง มีความจงรักภักดี ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา นำชาติสู่ความสงบสุข
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 30/06/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »


Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6