Menu
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 • การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยวิกฤติ โรคหัวใจและหลอดเลือดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยวิกฤติ โรคหัวใจและหลอดเลือดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑
  การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยวิกฤติ โรคหัวใจและหลอดเลือดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 25/05/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • การคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด การคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 25/05/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยผู้ป่วยและผู้ให้บริการ จัดทำแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยผู้ป่วยและผู้ให้บริการ จัดทำแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานพยาบาล
  เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยผู้ป่วยและผู้ให้บริการ จัดทำแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานพยาบาล
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 24/05/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
  รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 24/05/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • คุณชวินทร์ เกียรติลดา บริจาคพัดลมตั้งพื้น 25 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม คุณชวินทร์ เกียรติลดา บริจาคพัดลมตั้งพื้น 25 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
  คุณชวินทร์ เกียรติลดา บริจาคพัดลมตั้งพื้น 25 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 24/05/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • ต้อนรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จำนวน 24 คน ต้อนรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จำนวน 24 คน
  ต้อนรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์จำนวน 24 คน
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 24/05/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะตรวจรับรองโรงงานผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองสมุนไพร (Herbal City) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะตรวจรับรองโรงงานผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองสมุนไพร (Herbal City)
  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะตรวจรับรองโรงงานผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองสมุนไพร (Herbal City)
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 16/05/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นให้ผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อเป็นที่ระลึกในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นให้ผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อเป็นที่ระลึกในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นให้ผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อเป็นที่ระลึกในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 01/05/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 01/05/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคามร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รพ.มหาสารคามร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  รพ.มหาสารคามร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 25/04/2018
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »


Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4