Menu
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ วันครอบครัวชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ วันครอบครัวชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐
  ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ วันครอบครัวชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 29/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนมหาสารคามเมืองสมุนไพร (Herbal City) รพ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนมหาสารคามเมืองสมุนไพร (Herbal City)
  รพ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนมหาสารคามเมืองสมุนไพร (Herbal City)
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 28/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • บุคลากร รพ.มหาสารคามเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 บุคลากร รพ.มหาสารคามเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
  บุคลากร รพ.มหาสารคามเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 23/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • คณะหมอลำบ้านร่มเย็น รพ.มหาสารคาม จัดหนักจัดเต็ม สร้างความบันเทิง แถมความรู้การควบคุม วัณโรค โรคเรื้อน โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย คณะหมอลำบ้านร่มเย็น รพ.มหาสารคาม จัดหนักจัดเต็ม สร้างความบันเทิง แถมความรู้การควบคุม วัณโรค โรคเรื้อน โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
  คณะหมอลำบ้านร่มเย็น รพ.มหาสารคาม จัดหนักจัดเต็ม สร้างความบันเทิง แถมความรู้การควบคุม วัณโรค โรคเรื้อน โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 21/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคาม จัดประชุมโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) รพ.มหาสารคาม จัดประชุมโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
  รพ.มหาสารคาม จัดประชุมโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เน้นประสิทธิภาพชัดเจน คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ถูกต้องตามหลักเภสัชกิจทยาคลินิก ผู้รับบริการให้การยอมรับ
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 21/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 •  ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนในสังกัด รพ.มหาสารคามร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อวินิจฉัยองค์กร ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนในสังกัด รพ.มหาสารคามร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อวินิจฉัยองค์กร
  ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนในสังกัด รพ.มหาสารคามร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อวินิจฉัยองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์การ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวม 4 ส่วนประกอบด้วย
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 20/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคาม ร่วมประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รพ.มหาสารคาม ร่วมประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  รพ.มหาสารคาม ร่วมประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 20/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • "โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล"
  "โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล" Rational Drug Use Hopital ; RDU
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 17/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคาม ร่วมกับ อสม.เขตเทศบาลเมืองสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รพ.มหาสารคาม ร่วมกับ อสม.เขตเทศบาลเมืองสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560
  รพ.มหาสารคาม ร่วมกับ อสม.เขตเทศบาลเมืองสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 16/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • จ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม     จ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
  จ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 14/03/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »


Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-741225-9 , 043-740993-6