Menu
 ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
 • เฮลั่น!!!...รพ.มหาสารคาม ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 2 เฮลั่น!!!...รพ.มหาสารคาม ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 2
  เฮลั่น!!!...รพ.มหาสารคาม ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Accreditation) ครั้งที่ 2
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 24/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการด้านสุขภาพ ที่บ้านโคกน้อย ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการด้านสุขภาพ ที่บ้านโคกน้อย ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
  รพ.มหาสารคาม ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม และออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการด้านสุขภาพ ที่บ้านโคกน้อย ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 22/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคามจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รพ.มหาสารคามจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  รพ.มหาสารคามจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 21/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • ลงนามโครงการความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม และฮักแพงฯ เพื่อการรณรงค์คัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ลงนามโครงการความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม และฮักแพงฯ เพื่อการรณรงค์คัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
  ลงนามโครงการความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม และฮักแพงฯ เพื่อการรณรงค์คัดแยกขยะสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 21/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคามร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 รพ.มหาสารคามร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
  รพ.มหาสารคามร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 21/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • ขอขอบพระคุณ คุณสิตา-คุณศรุจนจ์ ถาวรนันท์ คุณรัชดา เหลืองมาลารัตน์ คุณชนันทัศน์ กันตาคม คุณธนัชกัญ ธันย์ชญกร และ ทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์ ที่ได้ร่วมบริจาครถเข็นนั่งคนไข้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามจำนวน 5 คัน มูลค่า 30,000 บาท ขอขอบพระคุณ คุณสิตา-คุณศรุจนจ์ ถาวรนันท์ คุณรัชดา เหลืองมาลารัตน์ คุณชนันทัศน์ กันตาคม คุณธนัชกัญ ธันย์ชญกร และ ทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์ ที่ได้ร่วมบริจาครถเข็นนั่งคนไข้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามจำนวน 5 คัน มูลค่า 30,000 บาท
  ขอขอบพระคุณ คุณสิตา-คุณศรุจนจ์ ถาวรนันท์ คุณรัชดา เหลืองมาลารัตน์ คุณชนันทัศน์ กันตาคม คุณธนัชกัญ ธันย์ชญกร และ ทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์ ที่ได้ร่วมบริจาครถเข็นนั่งคนไข้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามจำนวน 5 คัน มูลค่า 30,000 บาท
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 21/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคามจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY รวมพลังทำความสะอาด เตรียมพร้อมต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA 2017 รพ.มหาสารคามจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY รวมพลังทำความสะอาด เตรียมพร้อมต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA 2017
  รพ.มหาสารคามจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY รวมพลังทำความสะอาด เตรียมพร้อมต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA 2017
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 15/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ENV รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ENV รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ
  คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ENV รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 15/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคามติวเข้มทีมนำเฉพาะด้านซ้อมนำเสนอผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รพ.มหาสารคามติวเข้มทีมนำเฉพาะด้านซ้อมนำเสนอผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  รพ.มหาสารคามติวเข้มทีมนำเฉพาะด้านซ้อมนำเสนอผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 15/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »

 • รพ.มหาสารคามติวเข้มทีมนำเฉพาะด้านซ้อมนำเสนอผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รพ.มหาสารคามติวเข้มทีมนำเฉพาะด้านซ้อมนำเสนอผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  รพ.มหาสารคามติวเข้มทีมนำเฉพาะด้านซ้อมนำเสนอผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
  คลิกรูปภาพเพื่อขยาย
   วันที่ประกาศ 15/11/2017
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม »


Back to Top

โรงพยาบาลมหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043-711750-4