Menu
 รายการข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000295 รายงานขอซื้อ เครื่องทำคลอดด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum extractor) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 19/05/2017
000294 รายงานซื้อ ตู้อบระบบลมร้อนสำหรับอบแห้งสมุนไพรชนิด 20 ถาด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 25/04/2017
000293 ประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 25/04/2017
000292 รายงานขอจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คสล. 11 ชั้น ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 21/04/2017
000289 สอบราคาซื้อ เครื่องผลิตอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า (MEDICAL AIR) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 21/04/2017
000288 สอบราคาซื้อ เครื่องผลิตสุญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบม./ชม. (VACUUM) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 20/04/2017
000287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Suction Draninge Bag 3 Liter ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 18/04/2017
000286 รายงานขอซื้อ กล้องส่องตรวจในไต ชนิดโค้งงอไม่ได้ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/04/2017
000285 สอบราคาเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 700 KVA ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 10/04/2017
000284 รายงานขอซื้อ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบนรถพยาบาล (Stretcher) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 05/04/2017
000283 รายงานขอจ้างปรับปรุงประตูทิ้งของปนเปื้อนห้องผ่าตัด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 03/04/2017
000282 รายงานขอซื้อ เครื่องเป่าลมอุ่น ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 03/04/2017
000281 ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ NAT ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 29/03/2017
000280 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 28/03/2017
000279 รายงานขอจ้าง ปรับปรุงวางท่อและบ่อพักระบบสุขาภิบาล ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 26/03/2017
000278 ประกาศสอบราคาซื้อ Suction Drainge Bag 3 Liter ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 24/03/2017
000277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 7-11 โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 23/03/2017
000276 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 17/03/2017
000275 ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/03/2017
000274 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย จำนวน 35 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/03/2017
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
Back to Top