Menu
 รายการข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/08/2018
000470 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ ฝ่ายพัสดุ 10/08/2018
000469 ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ Q switched Nd YAG,Long pulse ND:YAG ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 10/08/2018
000468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด จำนวน 1,440 ชุด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 25/07/2018
000467 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 24/07/2018
000466 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (IV MEDICATH) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/07/2018
000465 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ (GAUZE) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/07/2018
000464 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 60 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16/07/2018
000463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 46 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 13/07/2018
000462 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ (ถุงมือ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 06/07/2018
000461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 06/07/2018
000460 รายงานขอจ้างและประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำตึกศัลยกรรมยูโร ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 05/07/2018
000459 รายงานขอจ้างปรับปรุงห้องน้ำตึกศัลยกรรมยูโร ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 05/07/2018
000458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 04/07/2018
000457 รายงานของจ้างและประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะหลังอาคารทองดี-แก้ว ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 02/07/2018
000456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเวชระเบียน ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 02/07/2018
000455 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักรีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 28/06/2018
000454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 27/06/2018
000453 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 19/06/2018
000452 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ (ถงมือ) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 13/06/2018
Back to Top