Menu
 รายการข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000325 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัสดุ 20/07/2017
000324 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์มิใช่การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ฝ่ายพัสดุโรงพยาบาลมหาสารคาม 19/07/2017
000323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 19/07/2017
000322 ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 18/07/2017
000321 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพยาธิวิทยา ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 13/07/2017
000320 ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 11/07/2017
000319 รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฝ่ายพัสดุ 09/02/2017
000318 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัสดุ 05/06/2017
000316 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 ฝ่ายพัสดุ 04/05/2017
000315 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ฝ่ายพัสดุ 05/04/2017
000314 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายพัสดุ 06/03/2017
000313 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ฝ่ายพัสดุ 03/02/2017
000312 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ฝ่ายพัสดุ 06/01/2017
000311 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายพัสดุ 06/12/2016
000310 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ฝ่ายพัสดุ 04/11/2016
000309 รายงานขอจ้างปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมอาคารศัลย์ยูโร-ซักฟอก-จ่ายกลาง-กายภาพ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 04/07/2017
000308 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 27/06/2017
000307 ประกาศจ้างปรับปรุงหน่วยงานไตเทียม ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 06/07/2017
000306 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 22/06/2017
000305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 21/06/2017
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
Back to Top