Menu
 รายการข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (EKG BP Set) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 15/02/2018
000389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้อบทารก ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/02/2018
000388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,00ลักซ์ หลอด LED ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/02/2018
000387 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 14/02/2018
000386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ น้ำยา HIV Viral load จำนวน 1,800 เทสต์ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 13/02/2018
000385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 13/02/2018
000384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ น้ำยา x-matching จำนวน 117,600 เทสต์ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 13/02/2018
000383 ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องยิงเลเซอร์ต้อกระจกหลังผ่าตัด และเลเซอร์ต้อหิน ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/02/2018
000382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/02/2018
000381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/02/2018
000380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/02/2018
000379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทรล ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 12/02/2018
000378 ประกาศประกวดราคาซื้อ ระบบน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 หัวจ่าย ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 06/02/2018
000377 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 37 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 05/02/2018
000376 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 31/01/2018
000375 ประกาศประกวดราคาซื้อ ตู้อบทารก ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 31/01/2018
000374 ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 31/01/2018
000373 ประกาศประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจ NAT ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/01/2018
000372 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/01/2018
000371 ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (EKG BP Set) ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม 30/01/2018
Back to Top