Menu
 รายการข่าวรับสมัครงาน
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000063 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Admin 12/07/2018
000062 ประกาศ เลื่อนการประเมินสรรถนะ ข้อที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป admin 28/06/2018
000061 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ Admin 25/06/2018
000060 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม Administrator 18/06/2018
000059 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ Admin 31/05/2018
000058 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 15/05/2018
000057 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม Administrator 23/02/2018
000056 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม Administrator 16/02/2018
000055 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ admin 16/02/2018
000054 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พกส. โรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ดูแลระบบ 14/02/2018
000053 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคามจำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ดูแลระบบ 07/02/2018
000052 ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแลระบบ 29/01/2018
000051 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข Administrator 19/01/2018
000050 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป admin 11/01/2018
000049 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ admin 03/01/2018
000048 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 13/09/2017
000047 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ WebMaster 31/08/2017
000046 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม Admin 28/08/2017
000045 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ Admin 07/08/2017
000044 โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ผู้ดูแลระบบ 24/07/2017

Back to Top