Menu
 รายการข่าวรับสมัครงาน
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000071 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ admin 29/08/2018
000070 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน admin 29/08/2018
000069 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน administrator 22/08/2018
000068 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ administrator 22/08/2018
000067 รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกตำเเหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานเเละเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การเเพทย์ปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ 22/08/2018
000066 รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 22/08/2018
000065 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการตำเเหน่งเภสัชกรรมปฏิบัติงานเเละเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การเเพทย์ปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ 16/08/2018
000064 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเเละเเต่งตั้งเข้ารับราชการตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 16/08/2018
000063 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Admin 12/07/2018
000062 ประกาศ เลื่อนการประเมินสรรถนะ ข้อที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป admin 28/06/2018
000061 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ Admin 25/06/2018
000060 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม Administrator 18/06/2018
000059 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ Admin 31/05/2018
000058 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 15/05/2018
000057 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม Administrator 23/02/2018
000056 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม Administrator 16/02/2018
000055 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ admin 16/02/2018
000054 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พกส. โรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ดูแลระบบ 14/02/2018
000053 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคามจำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ดูแลระบบ 07/02/2018
000052 ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแลระบบ 29/01/2018

Back to Top