Menu
 รายการข่าวรับสมัครงาน
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000037 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป admin 28/04/2017
000036 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแลระบบ 10/04/2017
000035 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล Admin 27/01/2017
000034 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ประจำศูนย์อาหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม Admin 30/09/2016
000033 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ admin 14/09/2016
000032 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำศูนย์อาหารโรงพยาบาลมหาสารคาม Admin 09/09/2016
000031 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ admin 05/09/2016
000030 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ผู้ดูแลระบบ 30/08/2016
000029 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ดูแลระบบ 25/08/2016
000028 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ 2 admin 03/08/2016
000027 แจ้งห้องสอบพนักงานราชการทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 admin 27/07/2016
000026 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เป็นพนักงานราชการ Administrator 12/07/2016
000023 ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ดูแลระบบ 27/06/2016
000021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 18/02/2016
000019 ประกาศรับสมัครข้าราชการ (นายแพทย์) admin 09/02/2016
000018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป Admin 03/02/2016
000017 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในวันที่ 30 มกราคม 2559 ผู้ดูแลระบบ 21/01/2016
000008 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ผู้ดูแลระบบ 03/08/2015
000007 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง เว็บมาสเตอร์ 10/06/2015
000006 รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เว็บมาสเตอร์ 10/06/2015

Back to Top