Menu
 รายการข่าวรับสมัครงาน
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
โดย
 วัน/เดือน/ปี
000048 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 13/09/2017
000047 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ WebMaster 31/08/2017
000046 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเป็นพนักงานราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม Admin 28/08/2017
000045 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ Admin 07/08/2017
000044 โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ผู้ดูแลระบบ 24/07/2017
000043 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำศูนย์อาหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ดูแลระบบ 06/07/2017
000042 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ดูแลระบบ 29/06/2017
000041 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าบรรจุรับราขการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ 26/06/2017
000040 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ผู้ดูแลระบบ 16/06/2017
000039 ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงทั่วไป ผู้ดูแลระบบ 09/06/2017
000038 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ดูแลระบบ 29/05/2017
000037 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป admin 28/04/2017
000036 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแลระบบ 10/04/2017
000035 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล Admin 27/01/2017
000034 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ประจำศูนย์อาหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม Admin 30/09/2016
000033 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ admin 14/09/2016
000032 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำศูนย์อาหารโรงพยาบาลมหาสารคาม Admin 09/09/2016
000031 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ admin 05/09/2016
000030 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ผู้ดูแลระบบ 30/08/2016
000029 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ดูแลระบบ 25/08/2016

Back to Top