• เคยมั้ยไปเล่น facebook เครื่องกลางที่ทำงาน เล่นเสร็จ Logout ออกเรียบร้อย แต่วันหลังไปใช้เครื่องนั้นอีก user และ password ของเรามันค้างที่ช่องให้กรอกเลยโดยที่เรายังไม่พิมพ์เลย
  • หรือ แย่กว่านั้นคือ ปิด Browser (โปรแกรมเล่น Internet เช่น  IE, Google Chrome, Firefox) โดยที่ไม่ได้ Logout เมื่อคนอื่นเข้าใช้เครื่องนั้นต่อจากท่าน และเข้า Facebook เหมือนกัน ระบบจะเข้าถึง user ของท่านโดยอัตโนมัติเลย

Solved

  • ใช้ Incognito mode หรือ Private mode คือ โหมดซ่อนตัวประมาณนั้น ถ้าเราใช้ โหมดที่กล่าวมานี้ในการเล่น Social หรือ Login เข้าระบบต่างๆ เมื่อเราปิดโปรแกรมค่าต่างที่เราพิมพ์หรือกรอกให้ระบบ จะโดนลบทิ้งโดยอัตโนมัติ และไม่มีการจดจำค่าต่างๆ เพราะนี่คือ หน้าที่ของโหมดนี้

Google Chrome

  • ไปที่ Burger menu
  • เลือก New incognito window (shortcut Ctrl+Shift+N)

  • เราจะได้โปรแกรมเล่น Internet  สีดำๆ มีภาพคล้ายคนปกปิดใบหน้าคือ ใส่หมวกใส่แว่นตาประมาณนี้
  • เราก็เปิด Facebook หรือ เล่น Social ได้ผ่านหน้าต่างนี้เลย ก็จะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • ส่วน Firefox หรือ โปรแกรมอื่นๆ อาจจะใช้คำประมาณ Private window ก็จะมีลักษณะทำงานเหมือนกับหน้าต่างนี้