• ปัญหาคือทำ Power Point เครื่องเรา แล้วไปเปิดเครื่องอื่น ฟอนท์เพี้ยน แสดงไม่ถูกต้อง เพราะ ฟอนท์ที่เราใช้ไม่มีในเครื่องนั้นทำไงดี

Solved

  • ไปตั้งค่าโปรแกรม Power Point ของเครื่องที่ใช้สร้างงานนำเสนอก่อนเลย
  • เปิด Power Point และไปที่ เมนู FILE

  • เลือก Options

  • เมนูด้านซ้าย ไปที่ Save กรอบด้านขวา เลือก Embed fonts in the file
  • ตามด้วย OK

  • เสร็จสิ้นการตั้งค่าให้ embed font
  • การใช้งานคือ เมือเราสร้างไฟล์งานนำเสนอขึ้นมา และ บันทึกไฟล์แบบปกติ ตัวโปรแกรมจะแนบไฟล์ฟอนท์ไปกับไฟล์โดยอัติโนมัติ ตามที่เราได้ตั้งค่าไว้
  • ข้อสังเกตุคือ ไฟล์ Power Point ที่ตั้งค่าให้ embed font ด้วย จะมีขนาดใหญ่กว่าปกติที่ควรจะเป็น ตามขนาดของไฟล์ฟอนท์ที่ใช้